Lyrics of Song Afreen Afreen

Husnee JANAAA Kee tareef mumkin naheeen Afreen Afreen Afreeeen Afreeen Tu bhee dakhee agar to kahee hamnsheeeen Afreen Afreen Afreeeen Afreeen Husnee JANAAA Kee tareef mumkin naheeen Afreen Afreen Afreeeen Afreeen Tu bhee dakhee...