Lyrics of Song Yeh Jeevan Hai

Yeh Jeevan Hai, Is Jeevan Ka Yahi Hai – Yahi Hai – Yahi Hai Rungroop Thode Ghum Hain, Thodi Khushiyan Yahi Hai – Yahi Hai – Yahi Hai Chaon Dhoop Yeh Jeevan Hai… Yeh...