Lyrics of Song Champaakali Hai Udaas Bhanvara Na Aaye Paas

Champakali hai udaas Champakali hai udaas Champakali hai udaas Bhanwara na aaye paas Rup hai rang hai Joban bhara hai Rup hai rang hai Joban bhara hai Bhari huyi hai suvas Bhari huyi hai...