Lyrics of Song Tujhe Bibbo Kahuun Ki Sulochana

tujhe bibbo kahuun ki sulochana uma shashi kahuun ya ki jamana tujhe moti kahuun ki bilimoriya tujhe sayagal kahuun ya ki barava tujhe kajjan kahuun ya ki shaanta ratanabaayi kahuun mehataab kah duun ya...