Lyrics of Song Jai Jai Jai Tripurari

jai jai jai tripurari-2 jai trilochan jai dukhmochan jai hey magalkari jai jai jai tripurari mukti pradayak saral tarange sish jata mein sobhit gange muktidayak saral tarange sish jata mein sobhit gange ang bhabhot...