Lyrics of Song Buron Ki Jit Duniya Mein

Buron Ki Jit Duniya Mein Bhalaayi Thokarein Khaaye Yahaan Kya Ho Raha Maalik Ye Koyi Kaise Batalaaye (Bhagawaan Tujhe Main Kat Likhata Par Tera Pata Maaluum Nahin) – 2 Ro-Ro Likhata Jag Ki Bipada...