Lyrics of Song Dil Mein Koyi Rahata Hai

Dil Mein Ai Ji Dil Mein Koyi Rahata Hai Rahata Hai Kaun Hai Batalaao Sapana Hai Ki Apana Hai Ai Ji Dil Mein Koyi Dil Mein Ai Ji Dil Mein Vahi Rahata Hai Rahata...