Lyrics of Song Lal Lal Gaal

Lal Lal Gaal, Jaan Pe Hai Lagu, Dekh-Dekh-Dekh Dil Pe Rahe Kabu, Chor Chor Chor Bhag Pardesi Babu.. Chor Chor Chor Yeh Nahin Hai, Maal Udhar Ke, More More More Yeh Tho Hein, Dil-o-jigar...