Lyrics of Song Bhala Hai Bura Hai Jaisa Bhi Hai

Bhala Hai Bura Hai Jaisa Bhi Hai Mera Pati Mera Devata Hai Mere Devata Ko Kuchh Na Kaho Mera Devata To Mera Devata Hai Bhala Hai Bura Hai Tapasya To Hoti Hai Sabaki Baraabar...