Lyrics of Song Boohey Barian

Boohey barian, Ena li kanda tap key, Boohey barian Ena lee kanda tap key, Main Awaan gi hawa ban key, Boohey barian..hayee Boohey barian Ena lee kanda tap key, Main Awa gi hawa ban...