Lyrics of Song Let The Music Play – Shamur

(let the music play baby) (music take controle) o na kar maan rupaiye wala bar bar ke na rajje bai na kar maan rupaiye wala bar bar ke na rajje o na kar maan...