Category: SLUMDOG MILLIONAIRE

Lyrics of Song Ring Ring Ringa Ringa Ringa

Chick Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi, Chikchi Chikchi (Ring Ring Ringa, Ring Ring Ringa, Ring Ring Ringa Ringa Ringa) – 2 Hayeeee!, Aye Ree!!!, Aahahh!!!!...