Lyrics of Song Meri Tasavir Lekar Kya Karoge Tum

Meri Tasavir Lekar Kya Karoge Tum Meri Tasavir Lekar – 2 Meri Tasavir Lekar, Dil-E-Dil Jeer Lekar Luti Jaagir Lekar, Jali Taqadir Lekar Kya Karoge Kya Karoge Tum Meri Tasavir Lekar Meri Tasavir Lekar...